Skočit na obsah Skip to sidebar Skočit dolů

Politika ochrany osobních údajů pro Cavalier Barbershop

Kontaktní údaje

Sídlo: Barber Shop Krčínova 1608, České Budějovice 370 11 České Budějovice

Identifikační číslo: 76231178

Telefon: 725722282

E-mail: info@barberhamr.cz

www.barberhamr.cz

Úvod

  1. Tato politika ochrany osobních údajů (dále jen „Politika“) popisuje, jak Cavalier Barbershop zpracovává osobní údaje svých klientů a zaměstnanců v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a ostatními příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.
  1. Tato Politika má za cíl zajistit ochranu osobních údajů klientů a zaměstnanců a dodržovat povinnosti vyplývající z GDPR.

1. Zpracování Osobních Údajů

1.1 Osobní údaje klientů a zaměstnanců jsou zpracovávány výhradně pro účely, které jsou vyjmenovány např marketingoé účely a jsou v souladu s právním základem zpracování, jako je plnění smlouvy, plnění zákonných povinností nebo legitimní zájmy Cavalier Barbershopu.

  1. Osobní údaje klientů mohou zahrnovat jméno, kontaktní údaje, historii služeb, a jiné údaje, které klienti poskytli.
  1. Osobní údaje zaměstnanců zahrnují údaje týkající se zaměstnaneckých smluv, mzdových informací a další údaje nutné pro správu zaměstnanců.

2. Práva Klientů a Zaměstnanců

2.1 Klienti a zaměstnanci mají právo na přístup k jejich osobním údajům a mohou požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud jsou údaje nepřesné nebo neoprávněné.

2.2 Klienti a zaměstnanci mohou také požádat o omezení zpracování jejich osobních údajů nebo jejich přenos k jiné organizaci v souladu s GDPR.

2.3 Klienti a zaměstnanci mají právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů.

3. Souhlas se Zpracováním

3.1 Když je vyžadován souhlas pro zpracování osobních údajů klientů nebo zaměstnanců, tento souhlas je získán jasně, dobrovolně a klienti/mají právo jej kdykoliv odvolat.

4. Hlášení Porušení Ochrany Údajů

4.1 V případě porušení ochrany údajů je provedeno hlášení dozornému orgánu pro ochranu údajů a informování klientů a zaměstnanců, pokud je to vyžadováno podle GDPR.

5. Uchovávání Osobních Údajů

5.1 Osobní údaje klientů a zaměstnanců jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly získány, a v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. Zpracování Osobních Údajů Zaměstnanců

6.1 Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány pro účely správy zaměstnanců, včetně smluvních a mzdových záležitostí.

6.2 Zaměstnanci jsou informováni o zpracování svých osobních údajů a mají právo na přístup k těmto údajům.

7. Kontakt na Zodpovědnou Osobu za Ochranu Údajů

7.1 Pro otázky ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat naši zodpovědnou osobu za ochranu údajů na info@barberhamr.cz, nebo písemně na adresu Barbershopu Krčínova 1608, České Budějovice 37011